Swedish Secretariat for Gender Research

About (original language): 

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Sekretariatet ligger som en enhet under Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige och i verksamheten ingår regelbundet deltagande i olika former av arrangemang över hela landet.

Uppdrag

Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:

  • Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
  • Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
  • Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

På sekretariatet arbetar mer än 10 personer med olika kompetenser, som arbetar med informationsspridning, utredningsarbete samt anordnande av konferenser och seminarier. Nedan följer korta beskrivningar av hur sekretariatet bedriver arbetet med sitt uppdrag.

Genus.se

Webbplatsen genus.se är en resursbank för all information om vår verksamhet och aktuellt inom och för genusforskning.

Databaser

Databaserna Gena (genusavhandlingar) och Greda (genusexperter) är ett sätt att arkivera genusforskares verksamhet på en lättåtkomlig plats för allmänheten och tillgängliggöra genusforskningens innehåll.

Arrangemang

Sekretariatet bevakar genusforskningen bland annat genom deltagande på och arrangerande av konferenser och seminarier.

About (English translation): 
The Swedish Secretariat for Gender Research at the University of Gothenburg monitors, analyses and issues information about the development, status and capacity of gender research in Sweden.The Secretariatwas inaugurated in 1998 as part of a major Swedish parliamentary initiative for research with a gender perspective. Tasks include improving prospects for world-class gender research, facilitating internationalisation of Swedish gender research, and fostering awareness of Swedish gender research abroad and promoting international collaboration.

Share the organisation

Relations

Relations
"Swedish Secretariat for Gender Research"
produces ->
- -
"Swedish Secretariat for Gender Research"
produces ->
- -