Rodová rovnost’ vo vede a výskume: Dobré praktiky a odporúčania pre univerzity a vedeckovýskumné organizácie

Share the resource

Comments

Add new comment