Kifinfo - Gender Balance in Research

About (original language): 

Nettstedet kifinfo.no er en ressursbank for deg som jobber med, eller er opptatt av å fremme likestillings- og mangfoldsarbeid i forskningssektoren.

Vi lager nyhetssaker som presenteres på framsiden og i magasinet, og formidler publikasjoner og nyheter under oppslagstavla og mediespeil. På nettsiden har vi også samlet nyttige lenker, relevant litteratur og statistikk for deg som ønsker mer informasjon om temaet. I tillegg har vi laget en katalog over ulike virkemidler som brukes for å fremme likestilling og mangfold, funnet fram eksempler på virkemidler som har vist seg som særlig vellykkede, og gått i dybden på noen av dem for å gi innspill til deg som jobber konkret for å fremme likestilling og mangfold ved en institusjon.

Nettstedet ble lansert på nett i mai 2005, og drives av KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

Nettstedet oppdateres kontinuerlig. Kristin Aukland har ansvar for dette arbeidet hos KILDEN.

About (English version): 

This is one of the world's leading websites on science and gender. It is an online information source for people who work to improve gender balance in the research sector, and for anyone else interested in the issue of gender equality in science. It includes resources, statistics, literature and networks. It has links to other Norwegian organisations working in this field, and to their websites.

The website kifinfo is a resource for those who work for an improved gender balance in the research sector, and those who are interested in issues on gender equality in science.

Gathered here are useful links, relevant literature and statistics on women and gender equality in science. We have also put together a catalogue of different measures to improve the gender balance, with examples of measures that have proved to be especially successful. Some of these are discussed in depth, as inspiration for those who work for gender equality and diversity in Norwegian research institutions.

Kifinfo is primarily a collection of Norwegian resources, but we also point to relevant resources outside Norway.

The website is developed by KILDEN Information Centre for Gender Research in Norway, on assignment for Committee for Gender Balance and Diversity in Research. The Committee’s mandate is to support and give recommendations on measures that contribute to mainstreaming of gender equality and diversity work in the institutions in the university and college sector and in the research institute sector, and thus promote gender equality and diversity.

Type of resource: 
Media Type: 
Dynamic Content (website,portal, blog, newsfeed, etc.)
Language(s): 
Norwegian Nynorsk
Date created: 
2004
Is this resource freely shareable?: 
Not shareable
Scientific discipline: 
Country coverage: 
Intended target sector: 
Total energy: 
156

Share the resource

Relations

Resource relations
"Kifinfo - Gender Balance in Research "
<- is produced by
Comments

Add new comment