Minna.fi - Centre for Gender Equality Information in Finland

About (original language): 

Tasa-arvotiedon keskus Minna kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja -järjestöjä, tutkijoita, opiskelijoita ja mediaa – ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Minna Canthin mukaan nimetty keskus on valtakunnallinen yksikkö, joka tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä.

Tasa-arvotiedon keskus Minnan toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Keskus toimii 1.1.2013 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Helsingissä. Syksystä 2009 vuoden 2012 loppuun keskuksen sijoituspaikka oli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopistossa.

Tehtävänä on
• koota ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja sukupuolentutkimuksesta
• auttaa tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvän tiedon hakemisessa
• yhteistyö kotimaisten tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa
• yhteistyö pohjoismaisten informaatiokeskusten ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n kanssa
• palvella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
• ylläpitää tasa-arvon ja sukupuolentutkimuksen verkkopalvelua.

Verkkopalvelussa on
• tutkimus- ja hankeuutisia
• ajankohtaista tasa-arvotietoa ja työvälineitä tasa-arvon edistämiseksi
• puheenvuoroja alan asiantuntijoilta ja vaikuttajilta
• tietoa aihealueittain
• tasa-arvon tilaa kuvaavia tilastoja
• tietokanta kotimaisista nais-, mies- ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjoista
• asiantuntijatietokanta
• tapahtumakalenteri
• linkkejä kotimaahan ja maailmalle.

Verkkopalvelun kautta keskukselle voi lähettää
• palautetta - mikä sivuissa on hyvää, mikä vaatii parantamista, mikä voitaisiin tehdä toisin
• ehdotuksia - juttuideat sekä linkki- ja uutisvinkit ovat tervetulleita
• tapahtumailmoituksia - tapahtumakalenterissa julkaistaan tietoja alan kotimaisista tapahtumista
• kysymyksiä - keskus auttaa löytämään vastauksia sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin.

About (English translation): 
Minna” is the centre and website for information and research on gender equality in Finland. The objective of Minna is to provide services for the public administration, politicians, gender equality actors, scholars, students, NGOs and the general public. Minna is funded by the Ministry of Social Affairs and Health and attached to the National Institute for Health and Welfare (THL) in Helsinki. Minna – Centre for Gender Equality Information • collects information about research and statistics concerning gender equality • provides information in case of domestic and foreign requests • assists in retrieving information on gender equality research and gender research • co-operates with Finnish researchers, NGOs and public administrators • co-operates with the other Nordic centers for gender equality information • co-operates with the European Gender Equality Institute (EIGE) • administrates website minna.fi • service in English, Finnish and Swedish minna.fi – Website for gender equality and gender research • latest news about Finnish research and projects • information on varying themes concerning gender equality • statistics • database for relevant Finnish dissertations • database for Finnish experts specialized in gender research and gender equality • list of forthcoming events • international and domestic links
Postal address: 
Mannerheimintie 170, P.O.Box 30
FI-00271 Helsinki
Finland
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Stakeholder group: 
Phone: 
+358 29 524 7998
Email: 
tasa-arvotieto@thl.fi

Share the organisation