Genderová studia FSS MU / Gender Studies Masaryk University in Brno / Czech Republic

About (original language): 

Genderová studia jsou bakalářským oborem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studium je dvouoborové, je možné zvolit si kombinace s jinými obory nabízenými Fakultou sociálních studií i vybranými obory Filozofické fakulty (viz sekce Studium). Genderová studia lze studovat také v kombinované formě, a to společně s oborem sociální práce. Absolventky a absolventi oboru mohou pokračovat v magisterském stupni na oboru sociologie, kde mají v případě zájmu možnost zvolit si genderovou profilaci.

About (English translation): 
Gender studies are a bachelor's degree of the Faculty of Social Studies at Masaryk University in Brno. The study is double-subject, it is possible to choose combinations with other disciplines offered by the Faculty of Social Studies and the Faculty of Arts selected fields (see study section). Gender Studies can be studied also in combined form, together with the field of social work. Graduates and graduates can continue on a master's degree in sociology, which have in the case of interest to choose the gender profiling.
Keywords: 
Postal address: 
Joštova 10
602 00 Brno
Czech Republic
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Phone: 
+420 549 493 750
Email: 
gs@fss.muni.cz

Share the organisation