Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

About (original language): 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

About (English translation): 
Statistics Netherlands is responsible for collecting and processing data in order to publish statistics to be used in practice, by policymakers and for scientific research. In addition to its responsibility for (official) national statistics, Statistics Netherlands also has the task of producing European (community) statistics. The legal basis for Statistics Netherlands and its work is the Act of 20 November 2003 last amended by the Act of 15 December 2004 governing the central bureau of statistics (Statistics Netherlands).
Postal address: 
Henri Faasdreef 312
2492 Den Haag
Netherlands
Country coverage: 
Gender and Science taxonomy: 
Phone: 
+31 (0)70 337 38 00

Share the organisation

Relations