Facts & concepts on gender inequality

Content related with this taxonomy term:

Displaying 661 - 680 of 800
Resources
Created by Post date Title
Marcela Linkova's picture Marcela Linkova 2014-Nov-30 newsLetter / National Contact Centre for Gender and Science
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 newsLetter / NKC: gender a věda
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Academic duets: On the professional and private life in science
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Akademické duety: rozhovory o profesním a soukromém životě ve vědě
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Vlastní pokoj: 10 pohledů
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2012
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2011
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2010
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2008
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Reclaiming a political voice: Women and Science in Central Europe
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Knowing and Living in Academic Research. Convergence and heterogeneity in research culture...
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Ženy v slovenskom/ európskom akademickom a výskumnom prostredí
kamila_k_benova's picture kamila_k_benova 2014-Nov-30 Rodová rovnost’ vo vede a výskume: Dobré praktiky a odporúčania pre univerzity a vedeckový...