Emancipation Monitor 2014

About (original language): 

Vrouwenemancipatie is een onderwerp dat van tijd tot tijd tot verhitte discussies leidt. Sommigen vinden dat vrouwen zelf moeten bepalen of en voor hoeveel uren zij een baan hebben. Anderen wijzen erop dat vrouwen er financieel slechter voorstaan dan mannen doordat veel vrouwen in deeltijd werken. De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue. Ook bevat deze Emancipatiemonitor hoofdstukken over gezondheid en een internationale vergelijking.
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ans Merens (SCP) werkt bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding. Haar onderzoeksinteresses zijn emancipatie in algemene zin, doorstroom van vrouwen naar hogere functies en beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen.
 
Marion van den Brakel (CBS) werkt bij de sector Leefsituatie, Inkomen en Samenhang. Ze doet onderzoek op de inkomensstatistieken van het CBS. Daarnaast behoort emancipatie, met in het bijzonder economische zelfstandigheid, tot haar aandachtsgebieden.

About (English version): 

Women’s emancipation is a subject that occasionally leads to heated debate. Some believe that women should be able to decide for themselves whether they work, and for how many hours each week. Others point out that women are in a weaker financial position than men because many of them work part-time. The Emancipation Monitor 2014 (Emancipatiemonitor 2014 ) presents the most recent data on the emancipation process in the Netherlands. It discusses the position of women and men in a large number of domains and presents the most recent statistics on education, paid employment, combining work and care tasks, income, senior positions and violence against women. This Emancipation Monitor also contains chapters devoted to health and an international comparison.

The Emancipation Monitor is published jointly by the Netherlands Institute for Social Research | SCP and Statistics Netherlands (CBS) at the request of the Emancipation Department of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science.

Public identifier: 
ISBN 978 90 377 0728 1
Type of resource: 
Media Type: 
Digital Document (pdf, doc, ppt, txt, etc.)
Language(s): 
Dutch
Date created: 
2014
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Gender and Science taxonomy: 
Scientific discipline: 
Country coverage: 
Total energy: 
187

Share the resource

Relations

Comments

Add new comment