Jozef Stefan Institute

About (original language): 

Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

About (English translation): 
The Jožef Stefan Institute (JSI) is the leading Slovenian scientific research institute, covering a broad spectrum of basic and applied research. The staff of around 800 specializes in natural sciences, life sciences and engineering. The main subjects concern production and control technologies, communication and computer technologies, knowledge technologies, biotechnologies, new materials, environmental technologies, nanotechnologies, and nuclear engineering.
Postal address: 
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenia
Country coverage: 
Phone: 
+386 1 477 39 00
Email: 
polona.strnad@ijs.si

Share the organisation

Relations

Relations
"Jozef Stefan Institute"
produces ->
- -
"Jozef Stefan Institute"
produces ->
- -