The Bulgarian Association of University Women

About (original language): 

На 29 май 1924 г. в сградата на Първа девическа гимназия в София българските жени с университетско образование създават собствена организация – Дружество на българките с висше образование (ДБВО). В устава е записано, че то ще сближава образованите жени и ще ги насърчава едновременно към научна и обществена дейност. На 28 юли 1925 г., дружеството става член на Международната федерация на университетските жени (International Federation of University Women, IFUW, създадена през 1919 г. и работеща в тясно сътрудничество с комисията за интелектуално творчество на Обществото на народите, League of Nations). Така България се вписва на двадесет и първо място сред членуващите във Федерацията, първа от балканските страни и втора сред славянския свят след Чехословакия. Идеята за български клон на МФУЖ принадлежи на Екатерина Златоустова (1881-1952). Отначало идеята била дружеството да групира приятелки, учителки и ученички, майки и дъщери, за да работят за научното си усъвършенстване и професионално издигане. Доста време минава обаче докато активистките на дружеството се възползват от специализациите, които предлага МФУЖ. Едва през 1935 г. атомната физичка д-р Елисавета Карамихайлова (1897-1968) печели стипендия за работа в лабораторията на Ръдърфорд в Кеймбридж. Това пък окуражава Вера Златарева (1905-1977), първата жена-д-р по право на СУ, да участва в конкурс за стипендия по криминална социология. По същото време юристката Дора Мустакова (1908-?) е премирана от федерацията за монографията “Отражение на ОН в България”.

About (English translation): 
Who we are Bulgarian women who had received university education formed an organization of their own – Druzhestvo na bulgarkite s visshe obrazovanie (Association of Bulgarian Women University Graduates, ABWUG, also known as Bulgarian Association of University Women, BAUW). The idea for the creation of this Association came from Ekaterina Zlatoustova (1881-1952). She had studied history in Russia, and subsequently worked as a secondary school teacher and as senior officer in the Ministry of Education. The BAUW was founded on 29 May 1924. The members were women from several generations, who associated feminism with various concepts – predominantly liberal. Most of the founders were teachers, lecturers at Sofia University, medical doctors, and lawyers, representing the entire intellectual and scientific elite in the capital. On 28 July 1925 the BAUW became a member of the International Federation of University Women (IFUW). The IFUW had been founded in New York in 1919 as part of the organizations associated with the League of Nations, and was a member of the Union of Intellectual Workers. In time, the IFUW became a mouthpiece for women university graduates, who wanted further qualification and professional career. The members were provided with travel grants and scholarships for scientific research. BAUW is a member of the Graduate Women International (GWI) http://www.graduatewomen.org/ and shares common goals and visions. BAUW advocates for women’s rights, equality and empowerment through access to quality secondary and tertiary education, and training up to the highest levels. Our vision is 100% of girls and women in the world achieving education beyond primary school.

Share the organisation