Academy of Finland

About (original language): 

Suomen Akatemia

(website www.aka.fi, April 16, 2014):

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat.

Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Painotamme tutkimuksen vaikuttavuutta sekä uudenlaisia tieteellisiä avauksia rohkaisemalla tutkijoita esittämään perinteisiä rajoja rikkovia ja riskejä sisältäviä, mutta tieteellisesti korkeatasoisia rahoitussuunnitelmia.

Vuonna 2014 rahoitamme tutkimusta 310 miljoonalla eurolla. Akatemian tutkimusrahoituksella työskentelee vuosittain noin 8 000 henkilöä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

About (English translation): 
The Academy of Finland is the Finnish national Research Council organisation. See youtube: http://www.youtube.com/user/AcademyOfFinland From the www.aka.fi website, April 16, 2014: The Academy of Finland’s mission is to finance high-quality scientific research, act as a science and science policy expert, and strengthen the position of science and research. The Academy is an agency within the administrative branch of the Ministry of Education, Science and Culture. The Academy works to contribute to the renewal, diversification and increasing internationalisation of Finnish research. Our activities cover the full spectrum of scientific disciplines. We support and facilitate researcher training and research careers, internationalisation and the application of research results. We are keen to emphasise the importance of the impact of research and breakthrough research by encouraging researchers to submit boundary-crossing applications that involve risks but also offer promise and potential for scientifically significant breakthroughs. Our funding for research amounts to 310 million euros in 2014. Each year, our funding contributes to some 8,000 people’s work at universities and research institutes in Finland.
Postal address: 
Hakaniemenranta 6, P.O.Box 131
FI-00531 Helsinki
Finland
Scientific discipline: 
Phone: 
Tel. +358 29 533 5000, fax +358 29 533 5299
Email: 
kirjaamo@aka.fi (registrar), firstname.lastname@aka.fi

Share the organisation